Skupina
KLÍČ na Facebooku

Nabídka pořadů pro děti  -  ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Důležité upozornění pro školy !!!

Upozorňujeme, že koncertní činnost manželů Marianových určená dětskému publiku (tj. výchovné koncerty pro základní a mateřské školy) byla definitivně ukončena v červnu 2009 !!! Odkaz na pořady pro děti byl v hlavním menu naší webové prezentace ponechán pouze z archivních důvodů.


V naší nabídce byly následující kulturně vzdělávací hudební pořady.
Všechny nabízené pořady jsou určeny pro děti z 1.- 5. tříd základních škol.


"Písničky z Breptánie"

Základem tohoto pořadu je malá hudební pohádka, jejíž děj je tvořen především novými písničkami pro děti, které pocházejí ze stejnojmenného hudebního alba skupiny KLÍČ. Hlavní hrdinové pohádky - čtyři malí plyšáci - putují pohádkovou říší Breptánií a na své cestě zažívají různá dobrodružství a potkávají zajímavé pohádkové bytosti, jejichž jména připomínají úsměvné dětské přebrepty (proto ona Breptánie) a o nichž se zpívá v předváděných písničkách - skřítek se jmenuje Sepečouzas, víle říkají Trikosanda, Mazajros je bláznivý kluk, Kolonohy slouží jako rychlý dopravní prostředek…

V aranžmá jednotlivých písní zaznívají mnohé zajímavé a značně netradiční hudební nástroje, které děti mohou jen málokdy vidět a slyšet (např. cabbassa, ago-go, brumle, drhlo, jednoduché a dvojité kastaněty, dešťová hůl, kazoo, fanfrnoch, maracas, kalimba, vibraslap, ago-sha, multi-guiró, africké prstové zvonky...). Většina písniček je provázena tématickými obrázky a některé jsou navíc doplněny i velkoplošnými písňovými texty, takže děti si mohou společně s účinkujícími zazpívat a následně i zasoutěžit.

Nabízený pořad měl premiéru v lednu roku 2002 a od té doby byl úspěšně realizován ve více než 300 školách v celé naší republice - a nás velmi těší, že odezva na tento pořad je velmi příznivá a to jak od samotných dětí, tak i ze strany jejich pedagogů a že do většiny škol se s naším pořadem opakovaně vracíme.


"Vánoce u Plyšáků"

Tento - možná trochu netradičně pojatý - vánočně laděný pořad vznikl v roce 2003, přičemž hlavním podnětem jeho vzniku bylo množství velmi kladných ohlasů na naše předchozí představení "Písničky z Breptánie". Celý pořad je sestaven jednak z méně známých vánočních koled a písní (vybraných z dalšího hudebního alba skupiny KLÍČ - Vánoční KLÍČení), ovšem kromě písniček a doprovodných obrázků jsou pro děti připraveny i mnohdy neznámé (a většinou i pro samotné pedagogy zajímavé) informace o vánočních zvycích, o koledách a o dějinách koledování. A i tentokrát mají děti možnost vidět a slyšet neobvyklé hudební nástroje - krumhorn, kokiriko, chimes, night, zvonivé ago-go, klapačka, kravský zvonec - a společně s účinkujícími si - opět za pomoci velkých písňových textů - některé ony "méně známé" koledy zazpívají.

Pořad je každoročně úspěšně realizován ve více než 30 školách, a přesto - vzhledem k relativně krátkému období, v němž je možno tento pořad díky jeho úzkému zaměření na vánoční tématiku uvádět (tj. od druhé poloviny listopadu do poloviny ledna ) - se nám zatím nikdy nepodařilo uspokojit všechny zájemce. Proto Vás prosíme, abyste nás v případě zájmu kontaktovali v co nejkratší době (v předchozích letech byla vždy většina dostupných předvánočních termínů obsazena již koncem měsíce září).


"S Plyšáky do dávných časů"

Toto je náš nejnovější hudební pořad, který svojí základní koncepcí volně navazuje na úspěšné představení "Písničky z Breptánie". Opět se jedná o hudební pohádku, v níž naši známí hrdinové na čas opustí svoji rodnou Breptánii a vydají se na výlet do dávné minulosti - do doby králů, princezen a lokajů, doby hrdinství a rytířských turnajů, ale i doby válečných útrap a bídy. Vlastní děj pohádky je z největší části utvářen historizujícími písněmi z repertoáru hudební skupiny KLÍČ, ale zazní i písničky z dílen jiných autorů a také ukázky evropské lidové tvorby. V aranžmá jednotlivých písní se děti opět seznámí s mnohými netradičními - a většinou i málo známými - hudebními nástroji, jako jsou např. kornamusa, šalmaj, diskantová a tenorová flétna, okarína, flexaton, datel, sasara, wah-wah-ton, matraka, mnišský zvonec, ratatak, ching-chok, slavík, gong...).

Tento pořad nabízíme premiérově od února 2007 a jsme moc rádi, že dětmi i pedagogy byl přijat stejně kladně, jako naše předchozí tvorba.V pořadech společně účinkují:  Pavla Marianová - zpěv, mluvené slovo, dechové a rytmické nástroje
Jaroslav Marian - zpěv, mluvené slovo, kytara, rytmické nástroje
Oba účinkující jsou absolventy konzervatoře Jaroslava Ježka v Praze (obor zpěv) a přes dvacet let působili jako hlavní protagonisté profesionální renesančně-folkové skupiny KLÍČ.

<< Nahoru >>