Skupina
KLÍČ na Facebooku

Nabídka pořadů pro děti  -  MATEŘSKÉ ŠKOLY

Důležité upozornění pro školy !!!

Upozorňujeme, že koncertní činnost manželů Marianových určená dětskému publiku (tj. výchovné koncerty pro základní a mateřské školy) byla definitivně ukončena v červnu 2009 !!! Odkaz na pořady pro děti byl v hlavním menu naší webové prezentace ponechán pouze z archivních důvodů.


V naší nabídce byly následující kulturní hudební pořad určený pro děti z mateřských škol.

"Písničky z Breptánie"

Základem tohoto pořadu je malá hudební pohádka, jejíž děj je tvořen především novými písničkami pro děti, které pocházejí ze stejnojmenného hudebního alba skupiny KLÍČ. Hlavní hrdinové pohádky - čtyři malí plyšáci - putují pohádkovou říší Breptánií a na své cestě zažívají různá dobrodružství a potkávají zajímavé pohádkové bytosti, jejichž jména připomínají úsměvné dětské přebrepty (proto ona Breptánie) a o nichž se zpívá v předváděných písničkách - skřítek se jmenuje Sepečouzas, víle říkají Trikosanda, Mazajros je bláznivý kluk, Kolonohy slouží jako rychlý dopravní prostředek…

Většina písní je doprovázena obrázky s tématikou právě předváděné písničky a v jejich aranžmá zaznívají mnohé zajímavé a značně netradiční hudební nástroje, které děti většinou dosud neznají a které mohou jen málokdy vidět a slyšet (např. cabbassa, ago-go, brumle, drhlo, kastaněty, dešťová hůl, kazoo, fanfrnoch, maracas, kalimba, vibraslap, ago-sha, multi-guiró, africké prstové zvonky...).

Nabízený pořad měl premiéru v lednu roku 2002 a od té doby byl úspěšně realizován ve více než 300 mateřských a základních školách v celé naší republice - a nás velmi těší, že odezva na tento pořad je nečekaně příznivá a to jak od samotných dětí, tak i ze strany pedagogů a že do většiny škol se s naším pořadem opakovaně vracíme.


V pořadu společně účinkují:  Pavla Marianová - zpěv, mluvené slovo, dechové a rytmické nástroje
Jaroslav Marian - zpěv, mluvené slovo, kytara, rytmické nástroje
Oba účinkující jsou absolventy konzervatoře Jaroslava Ježka v Praze (obor zpěv) a přes dvacet let působili jako hlavní protagonisté profesionální renesančně-folkové skupiny KLÍČ.

<< Nahoru >>