Skupina
KLÍČ na Facebooku

Organizační a technické podmínky

Ve všech nabízených pořadech společně účinkují:
Pavla Marianová - zpěv, mluvené slovo, dechové a rytmické nástroje
Jaroslav Marian - zpěv, mluvené slovo, kytara, rytmické nástroje


Všechna představení probíhají přímo v učebně a to vždy pro cca. 45 až 80 dětí najednou (tj. většinou pro dvě až čtyři spojené třídy). V učebně se utvoří řady z laviček, židlí a školních lavic (viz foto) a tak vznikne hlediště malého "divadélka", do něhož se uvedený počet dětí pohodlně vejde. Toto komorní uspořádání jednak zajistí velmi dobrý kontakt všech dětí s účinkujícími a navíc příznivá akustika učebny (na rozdíl od velkých prostor tělocvičen či jídelen) pomáhá umocnit celkový poslechový vjem dětí, což značně zvyšuje jejich vnímavost i výsledný kulturní prožitek.

Klikněte pro zvětšení Třída před úpravou Klikněte pro zvětšení Třída po úpravě, pohled zepředu
Klikněte pro zvětšení Třída po úpravě, pohled zezadu Klikněte pro zvětšení Třída po úpravě, pohled zezadu

Délka jednotlivých představení je 45-50 minut. Během jednoho dopoledne je možno v jedné škole realizovat až tři po sobě jdoucí produkce.

Dosavadní zkušenosti ukazují, že většina pedagogů velmi oceňuje jednak to, že my přijedeme přímo do školy (tím odpadá časová ztráta i finanční náklady na dopravu dětí do kulturního zařízení a současně se zjednodušuje i dozor pedagogů nad dětmi), a dále jsou velmi spokojeni s tím, že každé představení probíhá vždy pro relativně malý počet dětí - žáci se tak mohou do programu aktivně zapojit, zazpívat si a zasoutěžit a veškeré předváděné hudební nástroje mají možnost dobře a zblízka si prohlédnout.

Pokud jste školou s malým počtem vlastních žáků (a tudíž cena vstupného za jednoho žáka by vyšla příliš vysoká), máme takovou zkušenost, že podobné školy se na společné realizaci pořadu dohodnou např. s jinou školou (nebo - pro pořad Písničky z Breptánie - i s mateřskou školou) v okolí, popř. se na úhradě ceny pořadu podílí místní obecní úřad či sponzoři apod.

<< Nahoru >>