Skupina
KLÍČ na Facebooku

Ceny pořadů

Poplatek za jednoho žáka se pohybuje od 40,- Kč s tím, že výsledná celková cena je stanovena jako násobek počtu skutečně zúčastněných dětí a dohodnutého poplatku za jednoho žáka. Toto ustanovení však platí pouze v případech, kdy celková výsledná částka je vyšší, než níže uvedené minimální ceny pořadů. Pokud však výsledná celková částka (stanovená jako výše uvedený násobek) vychází nižší, je cena pořadů účtována ve výši minimálních celkových cen a činí:

 • za pořad "Písničky z Breptánie":
  -  4200,- Kč za jedno až dvě představení
  -  4800,- Kč za tři představení realizovaná v jednom dni
 • za pořad "S Plyšáky do dávných časů":
  -  4200,- Kč za jedno až dvě představení
  -  4800,- Kč za tři představení realizovaná v jednom dni
 • za pořad "Vánoce u Plyšáků":
  -  5700,- Kč za nejvýše tři představení realizovaná v jednom dni koncem listopadu a v prosinci
  -  4200,- Kč za jedno až dvě představení a 4800,- Kč za tři představení realizovaná v jednom dni
  počátkem ledna

Všechny ceny zahrnují jak honoráře umělců, tak i veškeré režijní náklady spojené s realizací pořadů (doprava a ubytování umělců, amortizace hudebních nástrojů atd.). Agentura není plátcem DPH.

Vzájemně dohodnutá představení Vám potvrdíme písemnou smlouvou, kterou Vám po telefonickém či písemném dojednání podmínek zašleme k odsouhlasení a k podpisu. Na veškeré námi přijaté platby spojené s realizací pořadu ve Vaší škole Vám vystavíme příjmový účetní doklad.


<< Nahoru >>