Skupina
KLÍČ na Facebooku

Cena

Cena pořadu činí:

  •  2.500,- Kč za jedno představení
  •  3.100,- Kč za dvě představení realizovaná v jednom dni
  •  3.600,- Kč za tři představení realizovaná v jednom dni


Všechny uvedené ceny zahrnují jak honoráře, tak i veškeré režijní náklady, jako je doprava a ubytování umělců, amortizace hudebních nástrojů atd. Agentura není plátcem DPH.

Vzájemně dohodnutá představení Vám potvrdíme písemnou smlouvou, kterou Vám po telefonickém dojednání podmínek zašleme k odsouhlasení. Na veškeré námi přijaté platby spojené s realizací pořadu ve Vaší škole Vám vystavíme příjmový účetní doklad.